دیزل ژنراتور کامینز پاور

اطلاعات ژنراتور Standby 40°C continous 40°C
ردیف مدل ژنراتور kw kva kw kva
1 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 350 KVA مدل C350D5
2 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 11 KVA مدل C11D5
3 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 16.5 KVA مدل C17D5
4 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 22 KVA مدل C22D5
5 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 33 KVA مدل C33D5
6 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 38 KVA مدل C38D5
7 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 80 KVA مدل C80D5
8 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 150 KVA مدل C150D5
9 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 250 KVA مدل C250D5
10 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 300 KVA مدل C300D5
11 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 330 KVA مدل C330D5
12 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 400 KVA مدل C400D5
13 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 450 KVA مدل C440D5
14 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 706 KVA مدل C700D5
15 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 900 KVA مدل C900D5
16 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1041 KVA مدل C1000D5
17 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1110 KVA مدل C1100D5
18 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1400 KVA مدل C1400D5
19 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5
20 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 1675 KVA مدل C1675D5A
21 دیزل ژنراتور کوپله کامینز پاور 2063 KVA مدل C2000D5
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616