ولو استمفورد

اطلاعات دیزل ژنراتور توان خروجی اضطراری توان خروجی پرایم مدل موتور مدل ژنراتور
ردیف نام دیزل ژنراتور کوپله kva kw kva kw
1 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 702.5 KVA مدل GSW705V 562.0کیلووات1500702.5کیلو ولت آمپر1500 505.4کیلووات1500631.8کیلو ولت آمپر1500 HCI544F TWD1643GE
2 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 631.8 KVA مدل GSW630V 505.4کیلووات1500631.8کیلو ولت آمپر1500 457.4کیلووات1500571.7کیلو ولت آمپر1500 HCI544E TAD1642GE
3 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 546.0 KVA مدل GSW560V 436.8کیلووات1500546.0کیلو ولت آمپر1500 403.7کیلووات1500504.7کیلو ولت آمپر1500 HCI544D TAD1641GE
4 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 416.1 KVA مدل GSW415V 332.9کیلووات1500416.1کیلو ولت آمپر1500 303.9کیلووات1500379.8کیلو ولت آمپر1500 HCI444F TAD1343GE
5 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 275.0 KVA مدل GSW275V 220.0کیلووات1500275.0کیلو ولت آمپر1500 201.0کیلووات1500251.0کیلو ولت آمپر1500 UCDI274K TAD734GE
6 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 220.0 KVA مدل GSW220V 176.0کیلووات1500220.0کیلو ولت آمپر1500 162.1کیلووات1500202.7کیلو ولت آمپر1500 UCI274H TAD733GE
7 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 164.0 KVA مدل GSW170V 131.2کیلووات1500164.0کیلو ولت آمپر1500 124.0کیلووات1500154.9کیلو ولت آمپر1500 UCI274F TAD731GE
8 دیزل ژنراتور ولوو کوپله پراماک 112.9 KVA مدل GSW110V 90.4کیلووات1500112.9کیلو ولت آمپر1500 81.1کیلووات1500101.4کیلو ولت آمپر1500 UCI274C TAD531GE
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616