دیزل ولو

اطلاعات موتور دیزلی توان اضطراری توان پرایم
ردیف مدل موتور kwm hp kwm hp
1 موتور دیزل ولوو پنتا TD520GE 85کیلووات116اسب بخار 77.5کیلووات105.4اسب بخار
2 موتور دیزل ولوو پنتا TAD530GE 83کیلووات113اسب بخار 74کیلووات101اسب بخار
3 موتور دیزل ولوو پنتا TAD531GE 98کیلووات133اسب بخار 88کیلووات119اسب بخار
4 موتور دیزل ولوو پنتا TAD532GE 125کیلووات170اسب بخار 112کیلووات153اسب بخار
5 موتور دیزل ولوو پنتا TD720GE 128کیلووات134اسب بخار 117کیلووات123اسب بخار
6 موتور دیزل ولوو پنتا TAD730GE 382کیلووات382اسب بخار 111کیلووات151اسب بخار
7 موتور دیزل ولوو پنتا TAD731GE 148کیلووات201اسب بخار 133کیلووات180اسب بخار
8 موتور دیزل ولوو پنتا TAD732GE 179کیلووات243اسب بخار 160کیلووات218اسب بخار
9 موتور دیزل ولوو پنتا TAD733GE 197کیلووات267اسب بخار 177کیلووات240اسب بخار
10 موتور دیزل ولوو پنتا TAD734GE 241کیلووات327اسب بخار 216کیلووات293اسب بخار
11 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1341GE 298کیلووات405اسب بخار 271کیلووات369اسب بخار
12 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1342GE 333کیلووات453اسب بخار 303کیلووات412اسب بخار
13 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1343GE 325کیلووات442اسب بخار 356کیلووات484اسب بخار
14 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1344GE 389کیلووات529اسب بخار 354کیلووات481اسب بخار
15 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1345GE 431کیلووات586اسب بخار 388کیلووات528اسب بخار
16 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1640GE 432کیلووات588اسب بخار 393کیلووات534اسب بخار
17 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1641GE 473کیلووات643اسب بخار 430کیلووات585اسب بخار
18 موتور دیزل ولوو پنتا TAD1642GE 536کیلووات729اسب بخار 485کیلووات660اسب بخار
19 موتور دیزل ولوو پنتا TWD1643GE 596کیلووات811اسب بخار 536کیلووات729اسب بخار
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616