ژنراتور لینز

اطلاعات ژنراتور Standby 40°C Prim 40°C
ردیف مدل ژنراتور kw kva kw kva
1 ژنراتور لینز مدل Pro18S A/4 18.4کیلووات23کیلو ولت آمپر 16کیلووات20کیلو ولت آمپر
2 ژنراتور لینز مدل Pro18S B/4 22.4کیلووات28کیلو ولت آمپر 20کیلووات25کیلو ولت آمپر
3 ژنراتور لینز مدل Pro18S C/4 27.2کیلووات34کیلو ولت آمپر 24کیلووات30کیلو ولت آمپر
4 ژنراتور لینز مدل Pro18M D/4 31.2کیلووات39کیلو ولت آمپر 28کیلووات35کیلو ولت آمپر
5 ژنراتور لینز مدل Pro18M E/4 38.4کیلووات48کیلو ولت آمپر 33.6کیلووات42کیلو ولت آمپر
6 ژنراتور لینز مدل Pro18L F/4 44کیلووات55کیلو ولت آمپر 40کیلووات50کیلو ولت آمپر
7 ژنراتور لینز مدل Pro18L G/4 52کیلووات65کیلو ولت آمپر 48کیلووات60کیلو ولت آمپر
8 ژنراتور لینز مدل PRO22S A/4 56.8کیلووات71کیلو ولت آمپر 50.4کیلووات63کیلو ولت آمپر
9 ژنراتور لینز مدل PRO22S B/4 65.6کیلووات82کیلو ولت آمپر 60کیلووات75کیلو ولت آمپر
10 ژنراتور لینز مدل PRO22S C/4 76.8کیلووات96کیلو ولت آمپر 68کیلووات85کیلو ولت آمپر
11 ژنراتور لینز مدل PRO22S D/4 90.4کیلووات113کیلو ولت آمپر 80کیلووات100کیلو ولت آمپر
12 ژنراتور لینز مدل PRO22M E/4 117.6کیلووات147کیلو ولت آمپر 104کیلووات130کیلو ولت آمپر
13 ژنراتور لینز مدل PRO22M F/4 135.6کیلووات169.5کیلو ولت آمپر 120کیلووات150کیلو ولت آمپر
14 ژنراتور لینز مدل PRO28S A/4 160کیلووات200کیلو ولت آمپر 144کیلووات180کیلو ولت آمپر
15 ژنراتور لینز مدل PRO28S B/4 176کیلووات220کیلو ولت آمپر 160کیلووات200کیلو ولت آمپر
16 ژنراتور لینز مدل PRO28S C/4 212کیلووات265کیلو ولت آمپر 180کیلووات225کیلو ولت آمپر
17 ژنراتور لینز مدل PRO28S D/4 224کیلووات280کیلو ولت آمپر 200کیلووات250کیلو ولت آمپر
18 ژنراتور لینز مدل PRO28M E/4 260کیلووات325کیلو ولت آمپر 240کیلووات300کیلو ولت آمپر
19 ژنراتور لینز مدل PRO28M F/4 300کیلووات375کیلو ولت آمپر 280کیلووات350کیلو ولت آمپر
20 ژنراتور لینز مدل *PRO28L G/4 336کیلووات420کیلو ولت آمپر 320کیلووات400کیلو ولت آمپر
21 ژنراتور لینز مدل PRO35S B/4 396کیلووات495کیلو ولت آمپر 360کیلووات450کیلو ولت آمپر
22 ژنراتور لینز مدل *PRO35S C/4 440کیلووات550کیلو ولت آمپر 400کیلووات500کیلو ولت آمپر
23 ژنراتور لینز مدل PRO35S D/4 484کیلووات605کیلو ولت آمپر 440کیلووات550کیلو ولت آمپر
24 ژنراتور لینز مدل *PRO35M E/4 528کیلووات660کیلو ولت آمپر 480کیلووات600کیلو ولت آمپر
25 ژنراتور لینز مدل *PRO35M F/4 588کیلووات735کیلو ولت آمپر 536کیلووات670کیلو ولت آمپر
26 ژنراتور لینز مدل PRO35M G/4 636کیلووات795کیلو ولت آمپر 580کیلووات725کیلو ولت آمپر
27 ژنراتور لینز مدل *PRO35L H/4 720کیلووات900کیلو ولت آمپر 640کیلووات800کیلو ولت آمپر
آدرس فروشگاه سعدی

آدرس : تهران خیابان سعدی جنوبی جنب پارکینگ باز پلاک 292

تلفن فروشگاه سعدی

تلفن : 02133112133

فکس فروشگاه سعدی

فکس : 02133901616